Medical Report der 1. Mannschaft

 SPIELER  VERLETZT SEIT  VORAUSSICHTLICH  ZURÜCK  BEMERKUNGEN
 Perttu Lindgren  21.09.2017  Saison 18/19  Rückfall Hüfte
 Tino Kessler  17.11.2017  ca. 8 Wochen  Knieverletzung
 Robert Kousal  14.11.2017  unbestimmt  Fussverletzung
 Félicien Du Bois   08.12.2017  ca. 2 Wochen  Hüftmuskulaturverletzung
 Anton Rödin  09.12.2017  ca. 8 Wochen  Beinbruch